نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی در سال ۹۹

0 1,608
باتوجه به تغییرات مزد سال ۱۳۹۹ و ابلاغ بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۹۹/۳/۳۱ ، سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می یابد.

مثال اگر شخصی در سال ۹۸ حقوق پایه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشته، روش محاسبه امسال وی به این صورت است:

۳۷۵.۰۰۰= ۱۵% * ۲.۵۰۰.۰۰۰

که رقم  افزایشی آن ۳۷۵ هزار تومان بدست می آید و با عدد ۱۷۱ هزار و ۵۴۷ تومان (ماهای ۳۱ روزه ۱۷۱۵۴۷۸= ۳۱ * ۵۵۳۳۸ریال ) جمع خواهد شد که در نهایت رقم پایه حقوق ۳.۰۴۶.۵۴۷ تومان در سال ۹۹ می شود.
 رقم بدست آمده بدون مزایا در نظر گرفته شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.