نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه بررسی ثبت نام مودیان مالیات برارزش افزوده

0 17,497

حسابداراپ

باتوجه به حذف نسخه کاغذی گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی ، وضعیت طرف حساب شما دراین سامانه درستون ” وضعیت مودی ” قابل بررسی هست.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.