حسابان وب

نحوه بررسی ثبت نام مودیان مالیات برارزش افزوده

0 15,388
آکادمی محسن قاسمی

باتوجه به حذف نسخه کاغذی گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی ، وضعیت طرف حساب شما دراین سامانه درستون ” وضعیت مودی ” قابل بررسی هست.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.