حسابان وب

فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده

0 5,153
آکادمی محسن قاسمی

فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام ماليات  ارزش افزوده در خصوص شمول كليه جايگاه هاي عرضه سوخت با هر ميزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورين سال ١٣٩٩ صادر شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.