فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده

0 2,322

هوفر

فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام ماليات  ارزش افزوده در خصوص شمول كليه جايگاه هاي عرضه سوخت با هر ميزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورين سال ١٣٩٩ صادر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.