بخشنامه ۲۷۰/۱۴۸۱۶ مورخ ۹۹/۴/۱۶(حذف محدودیت ارسال اظهارنامه از طریق سیستم های شخصی مودیان)

0 548

هوفر

سازمان امورمالیاتی در خصوص حذف محدودیت ارسال اظهارنامه از طریق سیستم های شخصی مودیان بخشنامه صادر کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.