حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۸ مورخ ۹۹/۴/۱۴(ابطال بخشنامه مالیاتی در رابطه با نحوه اعمال معافیت با نرخ صفر سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها)

0 2,443

هوفر

 بخشنامه  سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه مورخ ۱۳/ ۳/ ۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر؛ ابطال بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۷/ ۶/ ۹۷ در رابطه با نحوه اعمال معافیت با نرخ صفر سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری هامنتشر شد.

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.