بخشنامه ۱۱۰/۹۹/۳۲ مورخ۹۹/۴/۷ (تسری ابطال بند ۱_۵ موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ به زمان تصویب مصوبه)

0 427

هوفر

 بخشنامه مورخ ۹۹/۰۴/۰۷ درخصوص ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند ۱_۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ به زمان تصویب مصوبه منتشر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.