پرسش و پاسخ شماره ۱۱۱ کمیته فنی سازمان حسابرسی

0 481
 پرسش و پاسخ شماره ۱۱۱ کمیته فنی سازمان حسابرسی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ درخصوص تحصیل دارایی‌ها در قبال بدهی‌های مستقیم منتشرشد.

 با توجه به جز “الف” بند “۴۳” استاندارد حسابداری ۲، “صورت جریانهای نقدی” که در سال ۱۳۹۷ تجدیدنظر شده است و در آن تحصیل دارایی‌ها در قبال بدهی‌های مستقیم در زمره معاملات غیر نقد تلقی شده است، آیا برگ پاسخ به پرسش‌های فنی ۸۴ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ در این خصوص، به قوت خود باقی است؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.