نامه شماره ۲۶۷/۱۲۸ مورخ ۹۷/۲/۱۱(عدم معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر الوار و چوب)

0 404
 اظهارنظر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی درخصوص ؛ عدم معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر الوار و چوب اره شده و تراش خورده و تخته و سایر موارد از این قبیل بدین شرح می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.