دادنامه ۳۴۵ مورخ ۹۹/۲/۱۳(پیش فاکتوری که منجر به معامله و تحقق در آمد نشود، مشمول مالیات نیست)

0 406
بموجب رأی مورخ ۹۹/۰۲/۱۳شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، پیش فاکتوری که منجر به معامله و تحقق در آمد نشود، مشمول مالیات نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.