نرم افزارحسابداری صدگان

ثبت نام الکترونیکی پیش نیاز ارائه اظهارنامه مالیاتی است.

0 10,690

حسابداراپ

ثبت نام الکترونیکی پیش نیاز ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان است.

پندار سیستم

 سعید حوائج روز یکشنبه با اعلام این خبر و با اشاره به بخشنامه تمدید ۲ ماهه مهلت اظهارنامه های مالیاتی، گفت: مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان برای عملکرد ۱۳۹۸، اظهارنامه مالیاتی مودی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل واشخاص حقیقی تا پایان مرداد ماه و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک استیجاری نیز تا پایان شهریور ماه تمدید شده است.
حوائج با اشاره به مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ گفت: پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم شفاف اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانک های اطلاعاتی مالیاتی که دراجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین تصریح کرد: بر این اساس برای عملکرد سال ۱۳۹۸، اظهارنامه هایی که به صورت شفاف و با رعایت مقررات مربوط، تنظیم و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شوند و اطلاعات آن با بانک های اطلاعاتی سازمان همخوانی داشته باشد، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی آنها صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین به استناد ماده ۹۷ قانون مذکور، تعدادی از اظهارنامه های مالیاتی دریافتی براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه، انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرد.
این مسوول اضافه کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات اقتصادی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی اقدام می‌کند.
حوائج خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انجام تمام فرایندهای مالیاتی و ارائه اظهارنامه منوط به ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی می باشد، توصیه می شود مودیان در فرصت حاضر با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی به آدرس www.tax.gov.ir نسبت به تکمیل و رفع نقص ثبت نام الکترونیکی خود اقدام نمایند.
وی یادآور شد: از آنجایی که شناسایی و ثبت نام صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی وابسته به مکان فعالیت و هویت صاحب یاصاحبان فعالیت شغلی است، بنابراین اشخاصی که در سال ۱۳۹۸ اقدام به تغییر محل فعالیت خود نموده اند مکلف به ثبت نام جدید برای محل فعالیت جدید هستند.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین در پایان با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، از مودیان مالیاتی خواست اظهارنامه مالیاتی خود بابت عملکرد سال ۱۳۹۸را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی متکی بر اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مقررات قانونی تنظیم کنند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.