تصویب نامه ۳۰۳۲۷/ت ۵۶۷۶۶ مورخ ۹۹/۳/۲۶( تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور )

0 236

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ هیات وزیران درخصوص “تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور” طی نامه شماره ۳۰۳۲۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.