بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۶۵ مورخ ۹۹/۳/۱۳(معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری))

0 1,246

هوفر

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص معافیت از معاینات پزشکی اولیه صادر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.