به گزارش «ایسنا»، محمدشریعتمداری درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: احکام بازنشستگان تامین اجتماعی برمبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود.
شریعتمداری افزود: با تامل و تدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورای‌عالی کار برای حداقل مزد و مزدسایر سطوح تنظیم شد.
کار و رفاه ادامه داد: در ادامه این مسیر با تصویب هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر آیتم‌های مزدی نظیر خواربار و مسکن و… تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.
شریعتمداری گفت: بدون توجه به مساله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که به‌طور موازی در دولت در حال پیگیری است، متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه‌گذاران عزیز است اقدام می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت رفاه، وی افزود:در هر صورت مصر هستیم تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی الامکان در سطوح مشابه منطبق شود.