حسابان وب

وظایف و موارد مالیاتی تمدید شده بعد از بحران کرونا

0 2,107
آکادمی محسن قاسمی

باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ، برخی از تعهدات و مواعد مالیاتی بموجب دستور العملهای صادر تمدید یا معوق شد که در قالب جدول زیر جهت سهولت دسترسی تجمیع شده اند.

توضیح اینکه تمدید ارسال اظهارنامه عملکرد  و برگزاری مجامع هنوز بصورت بخشنامه رسمی ابلاغ نشده است.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.