حسابان وب

نظریه شماره ۱۱۰ مورخ ۹۹/۲/۲۳ (نحوه نگارش بند مقدمه و اظهارنظر گزارش حسابرس)

0 2,685
آکادمی محسن قاسمی

نظریه  شماره ۱۱۰ کمیته فنی سازمان در خصوص نحوه نگارش بند مقدمه و اظهارنظر گزارش حسابرس منتشر شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.