نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۶۰/۳۰۲۵۹ مورخ ۹۹/۱/۲۷(معافيت هزينه انبارداري محموله هاي صادراتي و وارداتي)

0 2,752

حسابداراپ

اعمال معافيت هزينه انبارداري محموله هاي صادراتي و وارداتي و عدم اعمال جريمه هاي احتمالي براي كانتينرها از تاريخ ٩٨/١٢/١ تا ٩٩/٠٢/٣١ بموجب نامه وزارت صنعت ، معدن وتجارت تشریح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.