نامه شماره ۲۳۲/۱۱۱۷ مورخ ۹۹/۲/۲ (ذخیره مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز)

0 230
 اظهارنظر دفترفنی و  ریسک مالیاتی درخصوص ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز منتشر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.