حسابان وب

نامه شماره ۲۳۲/۱۱۱۷ مورخ ۹۹/۲/۲ (ذخیره مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز)

0 1,720
آکادمی محسن قاسمی

 اظهارنظر دفترفنی و  ریسک مالیاتی درخصوص ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز منتشر شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.