نامه شماره ۲۳۰/۳۰۴۳ مورخ ۹۹/۲/۳(معافیت های قانونی هزینه های موسسات خیریه خصوصی)

0 534
 بر اساس بند (۱) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معافیت های قانونی برخوردار خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: هزینه های موسسات خیریه خصوصی صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.

 محمد مسیحی معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد هزینه های موسسات خیریه خصوصی صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.

در این نامه آمده است: براساس قانون بودجه سال بر اساس حکم بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود، صرفا در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهد شد.

در راستای تکریم ارباب رجوع، حفظ حقوق مودیان و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی آتی برای موسسات مذکور، مقتضی است علاوه بر ابلاغ موضوع به نظار موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، مراتب از طریق مکاتبات اداری و نیز درج اطلاعیه در رسانه های عمومی استان، به کلیه مؤسسات خیریه واقع در محدوده آن اداره کل اطلاع رسانی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.