تعیین حد نصاب معاملات کوچک جهت ارسال بصورت تجمیعی وحدنصاب ثبت اموال به عنوان هزینه درسال ۹۹

0 957
باتوجه به تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ معاملات کوچک تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به صورت تجمیعی ارسال می شود .

با توجه به حد نصاب معاملات کوچک سال  ۱۳۹۹ ميتوان معاملات کمتر از دو میلیون و دویست و پنجاه هزارتومان را به صورت تجمیعی ارسال نمود .
ماده ۱۴- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.
حد نصاب ثبت اموال
مطابق ماده ۱۲ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک باشد می توان آن راتا چهارمیلیون وپانصدهزارتومان درسال ۱۳۹۹ به عنوان هزینه ثبت نمود .
ماده ۱۲- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.