حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۹ مورخ ۹۹/۲/۲۲(اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم)

0 5,325

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

برای این بخشنامه ، دستورالعمل پیرو صادر شده است .جهت دریافت متن آن اینجا کلیک کنید.


بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۹ مورخ ۹۹/۰۲/۲۲ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.