حسابان وب

ارائه چک به بانک پس از فوت صادرکننده امکان پذیر نیست

0 1,009

حسابداراپ

در صورتی که صادر کننده چک بعد از صدور فوت کند چک دیگر قابل پرداخت نیست.

فینتو

به گزارش ایبِنا،   چنانچه چکی مقدم بر تاریخ فوت صادر کننده صادر اما پس از فوت وی به بانک ارائه شده باشد، تکلیف بانک چیست؟

چنین چکی در صورت اعلام فوت صادرکننده به بانک قابل پرداخت نیست زیرا با فوت صاحب حساب، حساب جاری وی مسدود می شود و موجودی حساب جاری متعلقه به ورثه خواهد بود.

هرچند این نظریه خالی از ایراد نیست زیرا می توان گفت با صدور چک مبلغ مزبور از مالکیت صاحب حساب خارج شده و به دارنده چک منتقل می شود ولی رویه عملی بانکها همان است که در آغاز گفته شد.

در چنین فرضی دارنده می تواند برای دریافت وجه چک به دادگاه مراجعه کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.