نرخ مبنای محاسبه‌ی حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی سال ۹۹

0 1,114
حداقل نرخ مبنای محاسبه‌ی حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی برای سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

بموجب مصوبه‌ی مورخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ شورای‌عالی کار و به‌موجب مفاد مواد (۴) و (۵) آیین‌نامه‌ی روش تعیین حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حداقل نرخ مبنای محاسبه‌ی حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی، برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان بدین شرح می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.