حسابان وب

صفحه اینترنتی برای راهنمایی حسابرسان در دوران همه گیری کووید- ۱۹

0 1,546

حصین حاسب

همه گیری کووید ۱۹ یک بحران جهانی برای سلامت و انسانیت است. فراتر از چالشهای مهمی که در تمام جنبه های زندگی پیش روست، همه گیری ممکن است اثر چشمگیری بر نحوه انجام حسابرسیها بگذارد.

پندار سیستم

حسابرسیها باید همچنان مطابق با استانداردهای پذیرفته شده ادامه یابد که ممکن است در شرایط موجود نیاز به ملاحظات متفاوت و ارتقایافته توسط حسابرسان داشته باشد. حسابرسان ممکن است برای جمع آوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب به منظور پشتیبانی از اظهارنظر حسابرسی یا تغییر اظهارنظر حسابرسی نیاز به تهیه رویه های جایگزین داشته باشند.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) صفحه اینترنتی ویژه کووید- ۱۹ را در مرکز اطلاع رسانی خود راه اندازی کرده است تا به ذینفعان و جامعه بزرگتر حسابداری در هدایت برخی از چالشهای پیشِ رو کمک کند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.