شرایط شناسایی درآمد در فروش ھمراه با نصب و بازرسی و فروش اقساطی

0 208

شرایط شناسایی درآمد در ” فروش ھمراه با نصب و بازرسی ” و  ” فروش اقساطی ” براساس استاندارد شماره ۳ حسابداری ایران بدین شرح می باشد:

فروش همراه با نصب و بازرسی : 

معمولاً تا هنگامی که مشتري کالا را تحویل نگرفته و نصب و بازرسی آن خاتمه نیافته باشد،  نسبت به درآمد شناختی صورت نمیگیرد. با وجود این، در برخی موارد، ممکن است عملیات نصب به قدري ساده باشد که  بتوان بدون توجه به عدم تکمیل آن، شناخت فروش را مقتضی دانست (مثلاً نصب یک گیرنده تلویزیونی که در کارخانه آزمایش  شده است، تنها مستلزم خارج کردن آن از بسته بندي، اتصال آنتن و وصل کردن تلویزیون به برق است).

فروش اقساطی : 

چنانچه مابه ازاي فروش به صورت اقساطی دریافت شود، درآمد حاصل از فروش به کسر سود تضمین شده در تاریخ فروش به عنوان درآمد مورد شناخت قرار میگیرد. شناخت درآمد سود تضمین شده مربوط براساس مدت زمان و با توجه  به مانده اصل طلب و نرخ سود تضمین شده مورد توافق صورت میگیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.