روشهای قیمت گذاری کالای ارسالی به شعبه 

0 1,397

هوفر

 قیمت گذاری کالای ارسالی به شعبه با سه شیوه امکان پذیر میباشد:

الف) مرکز قادر است کالا را به بهای تمام شده، برای شعبه بفرستد.

ب) مرکز قادر است کالا را به بهای تمام شده به اضافه درصدی، بفرستد (این روش بسیار کاربردی تر و مورد توجه مدیران میباشد).

ج) شعبه به هیچ وجه قادر نمی باشد سودی را شناسایی نماید، زیرا تمام سود در مرکز به روش محاسبه ی مابه التفاوت قیمت فروش و بهای تمام شده مشخص میگردد، در این صورت شعبه تنها متحمل زیان خواهد شد.

 در هر سه حالت گفته شده، قیمت گذاری کالای فرستاده شده به شعبه نهایتا در صورت های مالی ترکیبی مادر و شعبه انجام میگردد، لازم است موجودی کالا به بهای تمام شده، گزارش و آشکار گردد در نتیجه چنانچه در موجودی کالای پایان دوره شعبه، سود تحقق نیافته به چشم بخورد، لذا لازم است ثبت تعدیلی جهت حذف آن صورت گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.