تقسیم بندی مشاغل براساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتها

0 670
تقسیم بندی مشاغل براساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتها برای  صاحبان مشاغل گروه سوم ومشخصات اظهارنامه آنان خصوصاً آنچه که برای عملکرد ۱۳۹۸ لازم است به آن توجه شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.