حسابان وب

بخشنامه ۲۳۰/۱۰۰۱ مورخ ۹۹/۱/۲۰(تکلیف پرداخت مالیات ارزش افزوده همزمان با هر پرداخت صورت وضعیت)

0 6,791

هوفر

کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانكار پرداخت کند.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ طی نامه شماره ۲۳۰/۱۰۰۱ /د مورخ ۹۹/۱/۲۰ توسط معاون درآمدهای مالی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

فینتو

جهت دریافت متن این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.