حسابان وب

بخشنامه ۲۳۰/۱۰۰۱ مورخ ۹۹/۱/۲۰(تکلیف پرداخت مالیات ارزش افزوده همزمان با هر پرداخت صورت وضعیت)

0 7,680
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت تازه های حسابداری:
برای این بخشنامه رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید.

کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانكار پرداخت کند.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ طی نامه شماره ۲۳۰/۱۰۰۱ /د مورخ ۹۹/۱/۲۰ توسط معاون درآمدهای مالی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

فینتو

جهت دریافت متن این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.