حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۲۴۷۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ ( بخشودگی جریمه های مالیاتی بصورت تهاتر)

0 11,953
آکادمی محسن قاسمی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۹۸/۹/۲۷ (بخشودگی جرایم قابل بخشش ) در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع بخشودگی جریمه های متعلقه  در قبال تهاتر منتشر شد.

فینتو

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.