بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹(ابلاغ نظر اکثریت پیرامون مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری)

0 452

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پیرامون مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری موضوع صورتجلسه شماره ۴۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶ مورخ ۹۹/۱/۱۹ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.