بخشنامه ۱۸۱۸/خ/۹۹ مورخ ۹۹/۱/۱۶ (خرید سهام کمتر از ۵۰۰ هزار تومان میسر نیست)

0 752
مطاابق با اطلاعیه شرکت فرابورس ، امکان ارسال سفارش خرید با مبلغ کمتر از ۵۰۰هزار تومان از تاریخ ۲۰فروردین ماه (مگر برای خرید عرضه اولیه در روز عرضه) ممکن نمی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.