نرم افزارحسابداری صدگان

چک و شرایط مسدود شدن حساب

0 2,091

حسابداراپ

کلیه حسابهای فردی که چک او به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده، مسدود نمی شود .

 بر اساس ماده ۵ مکرر قانون جدید چک باید کلیه حسابهای افرادی که چک آنها برگشت میخورد به میزان مبلغ چک مسدود شود ، اما این مقرره درخصوص حسابهای فردی که مطابق ماده ۱۴، چک او به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده ، نمی شود و در چنین مواردی صرفا حساب جاری صاحب حساب به میزان مبلغ چک مسدود می شود .

پندار سیستم

بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک، صاحب حساب یا ذی نفع چک به دلایلی مانند سرقت ، مفقودی ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و…. می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر و ظرف یک هفته گواهی تسلیم شکایت خود را به بانک ارائه نماید.
در این صورت بر اساس تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک ، برگشت چک موجب سواثر برای صاحب حساب نخواهد شد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.