غیرحضوری نمودن پرداخت کمک هزینه کفن ودفن

0 842

طبق دستور اداری شماره ٥٠١٠/٩٨/٥٥٢٧ مورخ ٩٨/١١/٢٩ معاونت محترم بیمه ای و در راستای کاهش مراجعات حضوری بیمه شدگان، رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبین و تحقق تامین اجتماعی الکترونیک، امکان پرداخت غیرحضوری کمک هزینه کفن و دفن برای بیمه شدگان سراسر کشور فراهم گردیده است.متقاضیان می توانند  بدون مراجعه به شعب یا کارگزاریهای سازمان  و از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی eservices.tamin.ir نسبت به ثبت درخواست کمک هزینه کفن ودفن اقدام نمایند. شعب سازمان نیز موظفند در اسرع وقت به درخواستهای مذکور رسیدگی  و مبلغ آن را به حساب اعلام شده توسط متقاضیان واریز نمایند.

شایان ذکر است طبق بند «١٨» ماده« ٢ »قانون تامین اجتماعی کمک کفن ودفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های کفن و دفن بیمه شده به بازماندگان وی پرداخت می گردد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.