صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی

0 321

صورتجلسه مورخ  ۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص  نظر اکثریت «مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود» بدین شرح می باشد:

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.