نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۰/۲۲۲۶۳ مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ (علام فهرست واحدهای تولیدی آلاینده و چگونگی تغییر آنها)

0 3,310

حسابداراپ

پندار سیستم

نامه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۹۸ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی  در خصوص ؛ اعلام فهرست واحدهای تولیدی آلاینده و چگونگی تغییر آن صرفاً به واسطه اشتباه و نه اعلام مجدد در خصوص رفع آلایندگی بدین شرح می باشد:
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.