بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ مورخ ۹۸/۱۲/۹۸ (متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم)

0 544
 بخشنامه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ ابلاغ متن اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر افزایش دامنه تسهیلات برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی از مبلغ ۲ میلیارد ریال و بالاتر جهت اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.