نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ١٤/١٣ مورخ ۹۸/۱۱/۲۸(محاسبه حق‌ بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل‌ و‌ نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری)

0 12,952

حسابداراپ

   برابر ماده (٣٨) قانون تامین ‌اجتماعی، تکالیف کارفرمایان و مقاطعه‌کاران در قراردادهای منعقده تبیین و در اجرای مفاد ماده (٤١) قانون مزبور، (مصوبه مورخ ٢٤‏‏/١‏‏/١٣٧٠ شورای‌عالی تامین ‌اجتماعی) تصویب و حق‌بیمه افراد شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل ‌و ‌نقل به ماخذ (٧) درصد ناخالص کارکرد تعیین گردیده‌ است.در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و ارایه به‌هنگام تعهدات قانونی به مشمولین و اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده(٤١) قانون تامین ‌اجتماعی، پیشنهاد نحوه محاسبه «حق‌بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاران حمل‌ و ‌نقل بار و مسافر» در هیات ‌‌مدیره و هیات ‌امنای سازمان تامین ‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه مطرح و به‌‌‌موجب بند (١١) مـصوبـه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ١٩‏‏‏‏‏/١٠‏‏‏‏‏/١٣٩٧ هیات‌ امنای سازمان تامین‌اجتماعی مقررگردیده‌است:
«الف: حق‌بیمه قراردادهای منحصرا حمل‌و‌نقل بار و کالا بین‌شهری بدون لحاظ کارکرد (بارگیری‏‏، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل ‌و ‌نقل مدخلیت ندارد) به ماخذ (٤) درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه حق‌ بیمه ‌بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه گردد.
ب: حق‌بیمه کلیه قراردادهای جابه‌جایی مسافر درون‌شهری و بین‌شهری به ماخذ (٥) درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه حق‌بیمه ‌بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه شود.
تبصره: این مصوبه شامل آن بخش از کارکرد پیمان‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و مسافر که درآن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق‌بیمه خود را راسا براساس قانون بیمه ‌اجتماعی حمل‌ و نقل بار و مسافر مصوبه سال ١٣٧٩ پرداخت می‌نمایند، می‌گردد.»
لذا بدین ‌منظور نظر واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید.
١‏‏‏‏- تعاریف:
١‏‏‏‏-١‏‏‏‏- رانندگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری
کلیه رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و سواری‌های کرایه، که با توجه به قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب مورخ ١٨‏‏‏‏/٢‏‏‏‏/١٣٧٩ مجلس شورای‌اسلامی)، دارای کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی اشتغال به‌کار داشته و فاقد کارفرما می‌باشند اطلاق می‌گردد.
٢‏‏‏‏-١‏‏‏‏- رانندگان وسایل نقلیه عمومی جابه‌جایی مسافر درون‌شهری
برابر قانون اصلاح قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌و‌نقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب مورخ ٦‏‏‏/٥‏‏‏/١٣٨٨مجلس شورای‌اسلامی)، رانندگان تاکسی و مینی‌بوس که دارای کارت اشتغال و یا پروانه‌کار و مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) بوده و با وسایط نقلیه عمومی درون‌شهری اشتغال به‌کار داشته و فاقد کارفرما می‌باشند اطلاق می‌گردد.
٣‏‏‏‏-١‏‏‏‏- رانندگان خود مالک
رانندگانی که طبق اسناد و مدارک رسمی و معتبر از قبیل سند مالکیت وسیله نقلیه، کارت شناسایی وسیله نقلیه و… صاحب خودرو می‌باشند.
٢‏‏‏‏- نحوه محاسبه حق‌بیمه:
١‏‏‏‏-٢‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و کالای بین‌شهری که در آن رانندگان خودمالک، بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر مصوب مورخ ١٨‏‏‏‏‏‏/٢‏‏‏‏‏‏/١٣٧٩مجلس شورای‌اسلامی پرداخت می‌نمایند، به‌‌میزان «(٤)درصد ناخالص کارکرد به‌انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت سی و ششم حق‌بیمه» می‌باشد.
٢‏‏‏‏-٢‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای جابه‌جایی مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که در آن رانندگان خود‌مالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه ‌اجتماعی رانندگان حمل ‌و نقل بار و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری (موضوع مصوبات مورخ ١٨‏‏‏‏‏‏/٢‏‏‏‏‏‏/١٣٧٩و ٦‏‏‏/٥‏‏‏/١٣٨٨مجلس شورای‌اسلامی) پرداخت می‌نمایند، به میزان «(٥)درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت چهل و پنجم حق‌بیمه» می‌باشد.
   تذکر١: پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند (١‏‏‏‏-٢) و (٢‏‏‏‏-٢) به منزله ارسال لیست می‌باشد و می‌بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.
  تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین‌ اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های ‌اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد (٢٨) و (٣٦) و با رعایت ماده (٣٩) قانون تامین ‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
‏٣‏‏‏-٢‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و کالای بین‌شهری و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌گیرد و هم‌چنین کارکنان شاغل در امر بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل‌ونقل مدخلیت ندارد حسب مورد وفق مصوبه مورخ ٢٤‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏/١٣٧٠ شورای‌عالی تامین ‌اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد.
٤‏‏‏‏-٢‏‏‏‏- جریمه تاخیر تادیه حق‌بیمه نسبت به مابه‌التفاوت حق‌بیمه و بیمه‌بیکاری همانند سایر کارگاه‌ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه(٢١)جدیددرآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.
٥‏‏‏‏-٢‏‏‏‏- شرکت مشاور مدیریت و خدمات‌ ماشینی‌تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستوراداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره‌برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد امور وصـول حـق‌بیمه، بازرسی از دفاتر قانونی و بازرسی ادارات کل استان‌ها، روسا، معاونین، روسای و کارشناسان امور وصول حق‌بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌باشند.


مصطفی سالاری

پندار سیستم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی


جهت دریافت متن پی دی اف بخشنامه اینجا کلیک کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.