تصویب نامه۱۴۵۰۳۳/ت ۵۷۱۶۵ ه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ (تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۹)

0 234

تصویبنامه هیات دولت درخصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۹ با  افزایش هزینه خدمات نسبت به مصوبه سال ۹۵ بمیزان ۱۰ درصد ، ابلاغ شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.