حسابان وب

تصویب نامه۱۴۵۰۳۳/ت ۵۷۱۶۵ ه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ (تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۹)

0 1,820
محل تبلیغ شما

فینتو

تصویبنامه هیات دولت درخصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۹۹ با  افزایش هزینه خدمات نسبت به مصوبه سال ۹۵ بمیزان ۱۰ درصد ، ابلاغ شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.