حسابان وب

بخشنامه ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ گمرک در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

0 1,279

حسابداراپ

لزوم شناسایی ارباب رجوع قبل از هرگونه تعامل کاری در اجرای فصل پنجم آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط گمرک تشریح شد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.