حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۹۲ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰( رفع ابهام مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی )

0 1,405

حسابداراپ

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مسؤولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت طی نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۲ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ ابلاغ شد.


حسابداری علیمرادی

جهت دریافت بخشنامه اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.