حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱(چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی – درمانی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی)

0 2,270

حسابداراپ

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص چگونگی محاسبه و تعلق مالیات به وجوه پرداختی توسط مراکز آموزشی – درمانی به اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی طی نامه شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.