حسابان وب

اظهارنامه خلاف واقع از مصادیق جرم مالیاتی تلقی نمی شود

0 2,347
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع از مصادیق جرم مالیاتی تلقی نشده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.