نرم افزارحسابداری صدگان

کارآموزان بنگاه‌های صنعتی مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند

0 2,105

حسابداراپ

به دنبال استعلام اتاق بازرگانی تهران از سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه تامین اجتماعی کارآموزان در بنگاه‌های اقتصادی، سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای اعلام کرده است که این کارآموزان از شمول قانون تامین اجتماعی خارج هستند.


با توجه به دغدغه بنگاه‌ها و واحدهاي صـنعتی در خصوص موضوع بیمه تامین اجتماعی کارآموزان و با توجه به مصوبه مورخ ۳۰ شهریور ماه کمیته اجرایی تفاهمنامه سازمان پژوهش‌هاي علمی صـنعتی و اتاق تهران، موضوع طی نامه‌اي، از سازمان تامین اجتماعی مورد استعلام قرار گرفت و این سازمان در پاسخ به این استعلام، کارآموزان را خارج از شمول قانون تامین اجتماعی عنوان کرده است.

پندار سیستم

در نامه سازمان تامین اجتماعی آمده است: «با توجه به عدم رابطه کارگري و کارفرمایی و مزد و حقوق‌بگیري فی ما بین بنگاه‌هاي اقتصادي با دانشجویان معرفی شده از سوي دانشگاه‌ها که در حال گذراندن واحد کارآموزي دانشـگاهی ‌می‌باشند (به عنوان کارآموز)، لذا دانشجویان مذکور به شرح فوق از شمول قانون تامین اجتماعی خارج خواهند بود.”

سامانه ملی کارآموزی با هدف ارتقای‌ کیفی خدمت‌رسانی بـه دانشجويان مقاطع کاردانی و کارشناسی متقاضی دورۀ كارآموز‌ی در شرکت‌ها و واحدها‌ی صنعتی، تحت مديريت دفتر ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران، به نشانی (https://karamouz.irost.org/) فعال بوده و آمادۀ ارائه خدمات جايابی به صنایع و شرکت‌های پذیرنده کارآموز و دانشجويان متقاضی دانشگاه‌ها‌ی کشور است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.