نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه محاسبه سود اسناد خزانه اسلامی (اخزا)

0 10,565

حسابداراپ

فرض کنید شما اسناد خزانه اسلامی را که قیمت اسمی ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال دارند،در زمان انتشار به قیمت ۸۵۰،۰۰۰ ریال خریداری می کنید.


سررسید این اخزا نیز ۸ ماهه است. در نتیجه شما می توانید پس از گذشت ۸ ماه و در زمان سررسید ، اخزا تحت تملک خود را به قیمت ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال به فروش برسانید.

محل تبلیغ شما

بدین ترتیب شما از خرید و فروش اخزا در این ۸ ماه ۱۷٫۶۴% سود بدست آورده اید :

قیمت خرید : ۸۵۰،۰۰۰ ریال
قیمت فروش : ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال
سود حاصل از فروش :
ریال۱۵۰،۰۰۰ = ۸۵۰،۰۰۰ – ۱۰۰۰،۰۰۰
درصد ۱۷٫۶۴%  = ۱۰۰*۱۵۰،۰۰۰/۸۵۰،۰۰۰ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.