حسابان وب

مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

0 1,748
آکادمی محسن قاسمی

نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی برای واحدهای تولیدی وسایر مودیان در صورت پرداخت مالیات و جرایم غیرقابل بخشش موضوع بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ تا پایان دی ماه اعلام شد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.