شرایط هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م

0 218

شرایط قابل قبول بودن هزینه از نظر مالیاتی جهت پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م به شرح جدول زیر می باشد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.