نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط هزینه قابل قبول پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م

0 1,412

حسابداراپ

پندار سیستم

شرایط قابل قبول بودن هزینه از نظر مالیاتی جهت پرداخت کننده سود موضوع ماده ۱۳۸ مکرر ق م م به شرح جدول زیر می باشد:
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.