حسابان وب

احتساب ۴% شهریه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش به عنوان علی الحساب مالیاتی

0 2,396
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

بموجب احکام مالیاتی در سایر قوانین، ۴% شهریه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش به عنوان علی الحساب مالیاتی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شناخته میشود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.