احتساب ۴% شهریه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش به عنوان علی الحساب مالیاتی

0 605

هوفر

بموجب احکام مالیاتی در سایر قوانین، ۴% شهریه پرداختی به ادارات آموزش و پرورش به عنوان علی الحساب مالیاتی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شناخته میشود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.