حسابان وب

نامه شماره ۱۱۰/۲۵/۶۸۷ مورخ ۹۸/۱/۲۶(الزام به پرداخت مالیات و عوارض برارزش افزوده به پیمانکاران)

0 2,535

حسابداراپ

کارفرمایان موظفند براساس ردیف بودجه مالیات وعوارض برارزش افزوده را به پیمانکاران پرداخت نمایند.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.