نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۱۱۰/۲۵/۶۸۷ مورخ ۹۸/۱/۲۶(الزام به پرداخت مالیات و عوارض برارزش افزوده به پیمانکاران)

0 2,997

حسابداراپ

کارفرمایان موظفند براساس ردیف بودجه مالیات وعوارض برارزش افزوده را به پیمانکاران پرداخت نمایند.


پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.