حسابان وب

مقایسه موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم

0 3,978
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

 مقایسه موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه و ماده ۱۶۹ پس از اصلاحیه به شرح جدول زیر می باشد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.