مقایسه موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم

0 1,407

هوفر

 مقایسه موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه و ماده ۱۶۹ پس از اصلاحیه به شرح جدول زیر می باشد:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.