حسابان وب

سرکشی به حساب های بانکی بر چه مبنای حقوقی؟

0 1,455
آکادمی محسن قاسمی

محمد قاسمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سرکشی به حساب های بانکی به خبرنگار ما گفت: سرکشی به حساب های بانکی باید مبنای قانونی داشته باشد و در بخش قانون مالیات های مستقیم اجازه این کار داده شده اما قانونی برای بخش های دیگر وجود ندارد.


وی ادامه داد: برخی کشورها از سود سپرده مالیات می گیرند و قوانین بودجه ای آنها این اجازه را داده که این کار را انجام دهد. در بودجه کشور ما سپرده معاف از مالیات است و قطعا وقتی دولت برای سود سپرده حق سرکشی ندارد برای بخش های دیگر نیز چنین اجازه ای نخواهد داشت.

به گفته قاسمی، سرکشی به حساب های بانکی یک بحث حقوقی است و باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. شاید به همین دلیل است که دولت برای سرکشی از مردم اجازه می گیرد.

 

فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.